Распродажа ЭИ435 (ХН78Т)

Лист эи435 (хн78т) 2.0х1000х2000 8000кг ТУ 3-13-1-113 Кр Октябрь

Лист эи435 (хн78т) 2.5х1000х2000 3400кг ТУ 3-13-1-113 Кр Октябрь

Лист эи435 (хн78т) 6.5х1500х5400 2000кг ТУ 3-13-1-113 Кр Октябрь Лист

Pages:
Edit